Logopediepraktijk Els De Rooze

Ik ben toegetreden tot de conventie. Dit betekent dat ik de tarieven hanteer die wettelijk bepaald zijn.

Voor een groot aantal logopedische stoornissen is (gedeeltelijke) terugbetaling voorzien vanuit het RIZIV. Voor de overige stoornissen (vb. articulatiestoornissen) voorzien de mutualiteiten een tussenkomst. 

Tarieven (geldig vanaf 1 januari 2021)
honorarium

terugbetaling

Aanvangsbilan

 € 33,16/half uur (max. 5 halve uren)

€ 25,66

Evolutiebilan

€ 47,27

€ 36,27

 Individuele behandelzitting 30 min.

€ 28,33

€22,83

 Individuele behandelzitting 30 min.   op school

€ 27,36

€ 21,36

 Individuele behandelzitting 60 min.

€ 56,89

€45,89